10 лайфхаков счастливого рабочего дня

 

Что нужно делать, чтобы в конце рабочего дня было приятное ощущение результата и удовлетворения по максимуму, на 10 из 10 баллов? Как нужно организовывать себя, чтобы весь день быть в потоке — работать эффективно и с удовольствием? И каким образом делать это постоянно, чтобы «не слиться» после первых неудач и вернуться в накатанную рутину, привычно спрятавшись за отговоркой «нет времени»?[...]

 

Читати далі...

 

Самоаналіз уроку

 

Методичні рекомендації вчителю щодо самоаналізу уроку. У школі урок надійно посів місце основної організаційної форми навчання, де реалізуються глобальні мета, цілі й завдання – всебічного розвитку особистості, формування її інтелектуальних можливостей, здійснення виховання. Урок можна вважати ефективним, якщо на ньому забезпечується оптимальний зв’язок усього комплексу навчально-виховних цілей, якщо увага і мислення учнів концентруються на основних, [...]

 

Читати далі...
 
Проблема роботи з учнями, які навчаються на низькому рівні
 
Проблема роботи з учнями, які навчаються на низькому рівні Етапи уроку Види допомоги у навчанні У процесі контролю за підготовленістю учнів Створення доброзичливої атмосфери під час опитування. Зниження темпу опитування, дозвіл довше готуватися біля дошки. Пропонування учням орієнтовного плану відповіді. Дозвіл користуватися наочними приладдям, підручником. Стимулювання оцінкою, підбадьоренням. Під час викладення нового матеріалу Вживати заходи [...]
Читати далі

 
До уроків вивчення нового матеріалу:
 
До уроків вивчення нового матеріалу: Заучування матеріалу з підручника та його переказ; Доопрацювання матеріалу створенням малюнків, креслень, схем до матеріалу вивченому на уроці; Збір матеріалу з додаткових джерел інформації. До уроків узагальнення: Відповіді на спеціально підібрані питання вчителя; Підготовка до відповіді по заданому вчителем плану; Самостійне складання плану відповіді по заданій темі; Виділення основного змісту [...]

 
Основні етапи сучасного уроку
 
Основні етапи сучасного уроку Організаційний момент, зовнішньою і внутрішньою(психологічною) готовністю учнів до уроку; Перевірка домашнього завдання; Перевірка знань та навичок учнів для підготовки до нової теми; Постановка мети уроку перед учнями; Організація сприйняття та осмислення нової інформації; Первинна перевірка розуміння нової інформації; Організація засвоєння засобів діяльності шляхом озвучення інформації і вправ по її використанню (в [...]

 
Дидактичні вимоги до сучасного уроку:
 
Дидактичні вимоги до сучасного уроку: Чітке формування навчальних задач в цілому і їх складових елементів, їх зв’язок з розвиваючими та виховними задачами. Визначення місця в загальній системі уроків; Визначення оптимального змісту уроку в відповідності з вимогами навчальної програми і метою уроку, розрахунком рівня підготовки і підготовленості учнів; Прогнозування рівня засвоєння учнями научених знань, сформованості навичок [...]

 
Триєдина Мета Уроку
 
Триєдина Мета Уроку Триєдина Мета Уроку – це наперед запрограмований вчителем результат, який повинен бути отриманий вчителем і учнями в кінці уроку. ТМУ – це складна мета, що вбирає в себе три аспекти: пізнавальний, виховний та розвиваючий. В меті уроку сформульований той ключовий момент, до якого повинні прямувати вчителі і учні, і якщо вона визначена [...]

 
Способи завдання домашньої роботи
 
Способи завдання домашньої роботи Перевірка знань, умінь та навичок учнів являється важким елементом процесу навчання та виховання, неї визначається результативність, ефективність навчання. Контроль знань учнів відкриває більше можливостей для вдосконалення процесу навчання, оскільки як діючий засіб боротьби за міцні й усвідомлені знання учнів дозволяє краще вивчити учнів, їх індивідуальні особливості. Найбільше точно і якісно оцінювати [...]

 
Причини загубленого інтересу до знань
 
Причини загубленого інтересу до знань До найбільш поширених причин належать невміння вчитися й долати труднощі пізнавальної діяльності. Навчання – це нелегка праця, яка вимагає від учня багатьох спеціальних навичок, чимало сили волі, буз чого неможливо досягти успіху у навчанні. На друге місце потрібно поставити об’єм та складність матеріалу, який треба засвоїти і запам’ятати. Хоча давно [...]

 
Прийоми залучення та утримання уваги
 
Прийоми залучення та утримання уваги назва прийому опис прийому Голосова та емоційна модуляція Зміна інтонації, тембру, висоти, гучності голосу (від крику до шепоту). Модуляція тембру мовлення Вдержання паузи; зміна темпу від навмисного затягування мовлення до скоромовки. Різка зміна швидкості мовлення. Зупинка мовлення, використання антиципації (здогаду) Зупинка мовлення на словах, достатньо очевидних для аудиторії, з вимого [...]

 
Найбільш важливі здібності й уміння
 
Найбільш важливі здібності й уміння, що полягають розвитку у здатних дітей. Пізнавальні здібності і навички: Володіння великим обсягом інформації; Багатий словниковий запас; Перенос засвоєного на новий матеріал; Установлення причино-слідчих зв’язків; Виявлення схованих залежностей і зв’язків; Уміння робити висновки; Уміння інтегрувати і синтезувати інформацію; Участь у рішенні складних проблем; Організація інформації; Уміння уловлювати складні ідеї; Уміння [...]